برنامه‌ها استند آپ کمدی گ‌ زیده
۱۷ فروردین تا ۳۱ فروردین پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه خرید بلیت

این نمایش جمعه‌ها ساعت ۱۷ به روی صحنه می‌رود.