برنامه‌ها نمایش چشم‌هایی که مال توست
۱۷ فروردین تا ۱۹ خرداد پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه خرید بلیت

این برنامه هر شنبه اجرا می‌شود