برنامه‌ها نمایش قصه علیمردان خان
۳ اسفند تا ۳۱ فروردین عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱ خرید بلیت

برگرفته از شعر و قصه های فولکلور که به صورت موزیکال ضربی خوانی به روی صحنه خواهد رفت.